Datapoint Louisiana Creole (geographical (Pointe Coupee))/Generic noun phrases in subject function

Values

Singular noun phrase with indefinite articles Frequency: 46.7%

Example 53-106:
En chawe, se pròch konm en radbwa men li ho konm sa.
En
indf.art
chawe,
raccoon
se
cop
pròch
almost
konm
like
en
art.indf
radbwa
oppossum
men
but
li
3sg
ho
high
konm
like
sa.
dem
A raccoon is almost like an oppossum, but it's this high.

Source: Klingler 2003: 177

Confidence:
Very certain

Plural noun phrase with definite article Frequency: 33.3%

Example 53-107:
Le machin pran tou nouvraj-la.
Le
art.pl
machin
machine
pran
take
tou
all
nouvraj-la.
work-art.def.sg
Machines have taken all the jobs.

Source: Klingler 2003: 175

Confidence:
Very certain

Bare singular noun phrase in languages with definite article Frequency: 20.0%

Example 53-82:
Blan konm nwa te va pou chèche fonm nwa pou vini kote ye madonm.
Blan
white
konm
and
nwa
black
te
pst
va
go
pou
for
chèche
look.for
fonm
woman
nwa
black
pou
for
vini
come
kote
to
ye
3pl.poss
madonm.
wife
Whites and blacks alike went to get black women (i.e. midwives) to come to their wives (to deliver their children).

Source: Klingler 2003: 177

Example 53-104:
Dison va dè son fwa par è andan vo kidni.
Dison
blood
va
go
two
son
hundred
fwa
time
par
per
è
hour
andan
in
vo
2sg.poss
kidni.
kidney
Blood passes through your kidneys two hundred times an hour.

Source: Klingler 2003: 177

Example 53-105:
Diri bon pou to lasante.
Diri
rice
bon
good
pou
for
to
2sg.poss
lasante.
health
Rice is good for you.

Source: Klingler 2003: 177

Confidence:
Certain