Datapoint Guyanais (costal)/Uses of the progressive marker

Values

Progressive and habitual

Example 52-52:
i ka brè
i
he
ka
prog
brè
drink
He is drinking.

Source: Jennings and Pfänder 2013+

Example 52-54:
chak jou nou ka alé lachas
chak
every
jou
day
nou
we
ka
ipfv
alé
go
lachas
hunt
We go hunting every day.

Source: Jennings and Pfänder 2013+

Confidence:
Certain