Value No co-occurrence

Language:
Gurindji Kriol
Parameter:
Co-occurrence of demonstrative and definite article
References
Meakins 2007: 404

Examples

 1. Nyawa ngumpittu im katimbat kengkaru.
  Nyawa
  this
  ngumpit-tu
  man-erg
  im
  3sg
  kat-im-bat
  cut-tr-cont
  kengkaru.
  kangaroo
  This man is cutting up the kangaroo.

  See Gurindji Kriol database 2003-2006