Value Subject-verb-object (SVO)

Language:
Gurindji Kriol
Parameter:
Order of subject, object, and verb
References
Meakins 2009: 77; Meakins 2011c: 213 ; Meakins 2010: 1699

Examples

 1. Jintaku karungku i bin gedim kengkaru mirlarrangyawung.
  Jintaku
  one
  karu-ngku
  child-erg
  i
  3sg.sbj
  bin
  pst
  ged-im
  shoot-tr
  kengkaru
  kangaroo
  mirlarrang-yawung.
  spear-com
  One kid got the kangaroo with a spear.

  See Meakins 2007: 283

 2. Kajirringku im katim jawurt kengkaruyu.
  Kajirri-ngku
  woman-erg
  im
  3sg
  kat-im
  cut-tr
  jawurt
  tail
  kengkaru-yu.
  kangaroo-dat
  The old woman chopped off the kangaroo's tail.

  See Meakins 2007: 224