Value Zero and gap

Language:
Haitian Creole
Parameter:
Object relative clauses
References
DeGraff 2007: 11

Examples

 1. Li peye m kòb li te dwe m lan.
  Li
  3sg
  peye
  pay
  m
  1sg
  kòb
  money
  li
  3sg
  te
  ant
  dwe
  owe
  m
  1sg
  lan.
  def
  He/She gave me the money that he/she owed me.
  French: Il/Elle m'a donné l'argent qu'il/elle me devait.

  See Valdman et al. 1996: xxvi

 2. Annou vote pou kandida nou vle a.
  Annou
  let.1pl
  vote
  vote
  pou
  for
  kandida
  candidate
  nou
  1pl
  vle
  want
  a.
  def
  Let's vote for the candidate we want.
  French: Votons pour le candidat que nous voulons.

  See DeGraff 2007: 111