Value Identity

Language:
Haitian Creole
Parameter:
Predicative noun phrases and predicative locative phrases
References
DeGraff 2007: 104

Examples

 1. Pyè doktè Okanada.
  Pyè
  Pierre
  doktè
  doctor
  Okanada.
  in.Canada
  Pierre is a doctor in Canada.
  French: Pierre est médecin au Canada.

  See Damoiseau 1985: 14

 2. Elifèt nan jaden an.
  Elifèt
  Elifèt
  nan
  in
  jaden
  garden
  an.
  def
  Elifèt is in the garden.
  French: Elifèt est dans le jardin.

  See DeGraff 2007: 104

 3. Timoun yo nan lakou a.
  Timoun
  child
  yo
  def.pl
  nan
  in
  lakou
  courtyard
  a.
  def
  The children are in the courtyard.
  French: Les enfants sont dans la cour.

  See Damoiseau 1985: 16

 4. Li bò kay la.
  Li
  he
  is.next.to
  kay
  house
  la.
  def
  He is next to the house.
  French: Il est à côté de la maison.

  See Damoiseau 1985: 16

 5. Pyè se doktè.
  Pyè
  Pierre
  se
  SE
  doktè.
  doctor
  Pierre is a doctor.
  French: Pierre est médecin.

  See Damoiseau 1985: 14