Value Overlap

Language:
Haitian Creole
Parameter:
Comitatives and instrumentals
References
Dejean 1982: 49

Examples

 1. M pral ansanm avèk ou.
  M
  1sg
  pral
  fut.go
  ansanm
  together
  avèk
  com
  ou.
  2sg
  I will leave with you.
  French: Je pars avec toi.

  See Fattier 1998: vol. 2, 893

 2. W ap fè yon wout avè m aswè a.
  W
  2sg
  ap
  inacc
  make
  yon
  a
  wout
  tour
  avè
  com
  m
  1sg
  aswè
  evening
  a.
  def
  Tonight you will accompany me a bit.
  French: Ce soir, tu vas faire un bout de chemin avec moi.

  See Fattier 1998: vol. 2, p. 893

 3. Ak ki moun ou pral nan fèt la?
  Ak
  com
  ki
  which
  moun
  person
  ou
  2sg
  pral
  fut.go
  nan
  in
  fèt
  party
  la?
  def
  With whom are you going to the party?
  French: Avec qui tu vas à la fête?

  See Valdman et al. 2007: 55