Value Demonstrative word follows noun

Language:
Haitian Creole
Parameter:
Order of demonstrative and noun
References
Dejean 1982: 12

Examples

 1. M renmen moun sa yo.
  M
  1sg
  renmen
  love
  moun
  person
  sa
  dem
  yo.
  pl
  I love these people.
  French: J'aime ces gens.
 2. Se pou wou manje sa a.
  Se
  hl
  pou
  for
  wou
  2sg
  manje
  food
  sa
  dem
  a.
  sg
  This food is yours.
  French: Ce repas est à toi.

  See Dejean 1982: 12