Value Generic-noun-based indefinites

Language:
Haitian Creole
Parameter:
Indefinite pronouns

Examples

 1. M ta bwè yon bagay.
  M
  1sg
  ta
  cond
  bwè
  drink
  yon
  indf
  bagay.
  thing
  I'd like to drink something.
 2. M wè yon moun nan lakou ou la yè swa.
  I saw someone in your yard last night.
 3. Gen yon moun ki pran plim mwen.
  Gen
  have
  yon
  indf
  moun
  person
  ki
  rel
  pran
  take
  plim
  pen
  mwen.
  1sg
  Someone took my pen.
  French: Il y a quelqu'un qui a pris mon stylo.

  See Valdman et al. 1996: 329

 4. Gen yon bagay ki pike m.
  Gen
  have
  yon
  indf
  bagay
  thing
  ki
  rel
  pike
  sting
  m.
  1sg
  Something stung me.
  French: Il y a quelque chose (un truc) qui m'a piqué.

  See Valdman et al. 1996: 329

 5. M'ta bwè yon bagay.
  M'ta
  1sg.cond
  bwè
  drink
  yon
  indf
  bagay.
  something
  I'd like to drink something.
  French: Je boirais bien quelque chose.

  See Valdman et al. 1996: 329

 6. M'wè yon moun nan lakou ou la yè swa.
  M'wè
  1sg.see
  yon
  indf
  moun
  person
  nan
  in
  lakou
  yard
  ou
  2sg
  la
  def
  yesterday
  swa.
  evening
  I saw someone in your yard last night.
  French: J'ai vu quelqu'un dans ta cour hier soir.

  See Valdman et al. 1996: 329