Value Four compound expressions

Language:
Haitian Creole
Parameter:
Interrogative pronouns
References
Dejean 1982: 52, 54

Examples

 1. Ou te wè ki moun, ki lè, ki kote, pou ki sa?
  Ou
  2sg
  te
  ant
  see
  ki
  which
  moun,
  person
  ki
  which
  lè,
  time
  ki
  which
  kote,
  place
  pou
  for
  ki
  what
  sa?
  what
  You saw whom, when, where and why?
  French: Tu avais vu qui, quand, où, et pour quoi?

  See Dejean 1982: 54

 2. Jak mache ki jan?
  Jak
  Jacques
  mache
  walk
  ki
  which
  jan?
  manner
  How does Jacques walk?
  French: Jacques marche comment?

  See Dejean 1982: 53

 3. Jak mache kouman?
  Jak
  Jacques
  mache
  walk
  kouman?
  how
  How does Jacques walk?
  French: Jacques marche comment?

  See Dejean 1982: 53

 4. Ki bò w ale?
  Ki
  which
  place
  w
  2sg
  ale?
  go
  Where did you go?
  French: Où est-ce que tu es allé?

  See Fattier 1998: vol. 6, p. 48

 5. Ki sa ou genyen? Sa l genyen?
  Ki
  what
  sa
  what
  ou
  2sg
  genyen?
  have
  Sa
  that
  l
  3sg
  genyen?
  have
  What do you have? What does he have?
  French: Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qu'il a?

  See Fattier 1998: vol. 6, p. 56