Value Subject-verb-object (SVO)

Language:
Haitian Creole
Parameter:
Order of subject, object, and verb
References
DeGraff 2007: 105

Examples

 1. Siklòn nan kraze kay la.
  Siklòn
  cyclone
  nan
  def
  kraze
  demolish
  kay
  house
  la.
  def
  The cyclone demolished the house.
  French: Le cyclone a démoli la maison.
 2. Bouki t ap danse yon bolewo.
  Bouki
  Bouki
  t
  ant
  ap
  inacc
  danse
  dance
  yon
  indf
  bolewo.
  bolero
  Bouki was dancing a bolero.
  French: Bouki dansait un boléro.

  See DeGraff 2007: 105