Value Modifying adjective follows noun

Language:
Sri Lanka Portuguese
Parameter:
Order of adjective and noun

Examples

 1. pentiyaa kabeelu nɔɔna; maraa konda graandi
  pentiyaa
  comb
  kabeelu
  hair
  nɔɔna;
  lady
  maraa
  tie
  konda
  knot
  graandi
  big
  Comb your hair, lady; tie a big knot

  See Smith 1974-5: 2135

 2. mandreetu maam; mayskaarda maam
  mandreetu
  right
  maam;
  hand
  mays$kaarda
  left
  maam
  hand
  right hand; left hand

  See Smith 1974-5: 1008-1009