Value Different complementizer

Language:
Angolar
Parameter:
Complements of 'think' and 'want'

Examples

 1. [...] n vatxê ê bê r'ê.
  [...]
  [...]
  n
  1sg
  vatxê
  believe
  ê
  3sg
  go
  r'ê.
  of=3sg
  [...] I thought he had left.
  French: [...] j'ai cru qu'il était parti.

  See Maurer 1995: 114

 2. Ê1 mêthê p’ê1 m’me ũa kwa rosi.
  Ê
  3sg
  mêthê
  want
  pa
  that
  ê
  3sg
  m'me
  eat
  ũa
  one
  kwa
  thing
  rosi.
  sweet
  He wants to eat something sweet.
 3. N thêka pentha ma pisikarô na ba mionga wa.
  N
  1sg
  thêka
  prog
  pentha
  think
  ma
  comp
  pisikarô
  fisherman
  na
  neg
  ba
  go
  mionga
  sea
  wa.
  neg
  I think that the fishermen didn't go to the sea.
 4. Peru mêthê pa Maa kopa fanha.
  Peru
  Peru
  mêthê
  want
  pa
  comp
  Maa
  Maa
  kopa
  buy
  fanha.
  flour
  Peru wants Maa to buy flour.