Value Simple tone system, for lexical and grammatical distinctions

Language:
Santome
Parameter:
Tone
References
Maurer 2008

Examples

 1. Xi tudu mwala myole ká sêbê kwa se [...].
  Xi
  if
  tudu
  all
  mwala
  woman
  myole
  today
  irr
  sêbê
  know
  kwa
  thing
  se
  dem
  [...].
  [...]
  If all today's women would know that [...].
 2. ôkô; ôkô
  ôkô;
  calabash
  ôkô
  hole
  calabash; hole (in a tree or a stone)
 3. lala; lálá
  lala;
  grater
  lálá
  grate
  grater (LL); to grate (HH)

  See Maurer 2008: 259

 4. Bô ka kume, mwala ka kume, anzu ka kume [...].
  2sg
  ka
  hab
  kume,
  eat
  mwala
  woman
  ka
  hab
  kume,
  eat
  anzu
  baby
  ka
  hab
  kume
  eat
  [...].
  [...]
  You eat, your wife eats, the baby eats [...].
 5. mwálá, kasó, plókò, àlè
  mwálá,
  woman
  kasó,
  dog
  plókò,
  pig
  àlè
  king
  woman, dog, pig, king
 6. Mwálá kùmè. Plókó kùmè. Kasó kùmè. Àlè kùmè.
  Mwálá
  woman
  kùmè.
  eat
  Plókó
  pig
  kùmè.
  eat
  Kasó
  dog
  kùmè.
  eat
  Àlè
  king
  kùmè.
  eat
  The woman ate. The pig ate. The dog ate. The king ate.
 7. bóbó vs. bóbò, kúlù vs. kúlú
  bóbó
  idiot
  vs.
  vs.
  bóbò,
  mulatto
  kúlù
  unripe
  vs.
  vs.
  kúlú
  dard
  idiot vs. mulatto, unripe vs. dark