Value Circumposition

Language:
Afrikaans
Parameter:
Transitive motion verbs: ‘pull’

Examples

 1. Leah het Marie uit die gat uit getrek.
  Leah
  Leah
  het
  pst
  Marie
  Mary
  uit
  out
  die
  def.art
  gat
  hole
  uit
  out
  getrek.
  pulled
  Leah pulled Mary out of the hole.
 2. Leah het Marie by die gat uit getrek.
  Leah
  Leah
  het
  pst
  Marie
  Mary
  by
  by
  die
  the
  gat
  hole
  uit
  out
  ge-trek.
  ptcp-pulled
  Leah pulled Mary out of the hole.