Value Differentiation

Language:
Afrikaans
Parameter:
Motion-to and motion-from

Examples

 1. Marie het na die winkel toe gegaan. vs. Marie kom van die winkel (af) terug.
  Marie
  Mary
  het
  has
  na
  to
  die
  def.art
  winkel
  shop
  toe
  to
  ge-gaan.
  ptcp-gone
  vs.
  vs.
  Marie
  Mary
  kom
  comes
  van
  from
  die
  def.art
  winkel
  shop
  (af)
  (off)
  terug.
  back
  Mary went to the shop. vs. Mary is coming back from the shop.
 2. Marie het winkel toe gegaan.
  Marie
  Mary
  het
  pst
  winkel
  shop
  toe
  to
  ge-gaan.
  ptcp-gone
  Mary went to the shop.