Value Differentiation

Language:
Afrikaans
Parameter:
Noun phrase conjunction and comitative

Examples

 1. Jan en Piet het dit nie gesien nie.
  Jan
  John
  en
  and
  Piet
  Pete
  het
  pst
  dit
  3sg.n
  nie
  neg
  ge-sien
  ptcp-see
  nie.
  neg
  John and Pete did not see it.
 2. Jan het met Marie gaan kyk.
  Jan
  John
  het
  pst
  met
  with
  Marie
  Mary
  gaan
  go
  kyk.
  look.inf
  John went with Mary to have a look.