Value An expletive subject is used

Language:
Afrikaans
Parameter:
Expletive subject in ‘seem’ constructions

Examples

 1. Dit skyn dat hy die antwoord ken. — Dit skyn die waarheid te wees.
  Dit
  3sg.n
  skyn
  seems
  dat
  that
  hy
  3sg.m.nom
  die
  def.art
  antwoord
  answer
  ken.
  knows
   
  Dit
  3sg.n
  skyn
  seems
  die
  def.art
  waarheid
  truth
  te
  to
  wees.
  be
  It seems that he knows the answer. — It seems to be the truth.