Value Purely temporal system

Language:
Afrikaans
Parameter:
Tense-aspect systems

Examples

 1. Hy weier dit.
  Hy
  3sg.m.nom
  weier
  refuse
  dit.
  3sg.n
  He refuses it.
 2. Hy het dit geweier.
  Hy
  3sg.m.nom
  het
  pst
  dit
  3sg.n
  ge-weier.
  ptcp-refuse
  He refused it. OR: He has refused it.
 3. Hy sal dit weier.
  Hy
  3sg.m
  sal
  fut
  dit
  it
  weier.
  refuse
  He will refuse it.
 4. Hy het dit klaar gelees. vs. Hy het dit gelees (maar nie klaar nie).
  Hy
  3sg.m
  het
  aux
  dit
  3sg.n
  klaar
  finished
  gelees.
  ptcp.read
  vs.
  vs.
  Hy
  3sg.m
  het
  aux
  dit
  3sg.n
  gelees
  ptcp.read
  (maar
  (but
  nie
  not
  klaar
  finished
  nie).
  neg)
  He has finished reading it. / He finished reading it vs. He has read it. / He read it (but not completely).
 5. Sy skop heeltyd teen die stoel. vs. Sy het heeltyd teen die stoel geskop.
  Sy
  3sg.f.nom
  skop
  kicks
  heeltyd
  whole.time
  teen
  against
  die
  def.art
  stoel.
  chair
  vs.
  vs.
  Sy
  3sg.f.nom
  het
  aux
  heeltyd
  whole.time
  teen
  against
  die
  the
  stoel
  chair
  geskop.
  ptcp.kicked
  She keeps kicking against the chair. vs. She was continually kicking against the chair.