Value Particle, open-class items may intervene

Language:
Afrikaans
Parameter:
Tightness of the link between the progressive marker and the verb

Examples

 1. omdat hy jou boek aan die lees is
  omdat
  because
  hy
  3sg.m.nom
  jou
  2sg.poss
  boek
  book
  aan
  on
  die
  def.art
  lees
  read
  is
  is
  because he is reading your book
 2. Hy sou jou boek aan die lees kon wees.
  Hy
  3sg.m.nom
  sou
  would
  jou
  2sg.poss
  boek
  book
  aan
  on
  die
  the
  lees
  read
  kon
  could
  wees.
  be
  He might be reading your book.
 3. Hy is jou boek aan die lees.
  Hy
  3sg.m.nom
  is
  is
  jou
  2sg.poss
  boek
  book
  aan
  on
  die
  def.art
  lees.
  read
  He is reading your book.
 4. Hy is besig om te werk.
  Hy
  3sg.m.nom
  is
  is
  besig
  busy
  om
  inf.conj
  te
  to
  werk.
  work.inf
  He is busy working.
 5. [...] omdat hy besig is om te werk
  [...]
  [...]
  omdat
  because
  hy
  3sg.m.nom
  besig
  busy
  is
  is
  om
  inf.conj
  te
  to
  werk
  work.inf
  [...] because he is busy working / [...] because he is (in the process of) working
 6. Hy hou aan dieselfde foute maak. — Sy hou aan hard werk.
  Hy
  3sg.m.nom
  hou
  keeps
  aan
  on
  dieselfde
  the.same
  foute
  mistakes
  maak.
  make.inf
  Sy
  3sg.f.nom
  hou
  carries
  aan
  on
  hard
  hard
  werk.
  work.inf
  He keeps making the same mistakes. — She carries on working hard.