Value No co-occurrence

Language:
Afrikaans
Parameter:
Co-occurrence of demonstrative and definite article

Examples

 1. *hierdie die boek, *daardie die huis
  *hierdie
  prox.dem
  die
  def.art
  boek,
  book
  *daardie
  dist.dem
  die
  def.art
  huis
  house
  NOT: *this the book, *that the house
 2. die week vs. dié week (*dié die week)
  die
  def.art
  week
  week
  vs.
  vs.
  dié
  prox.dem
  week
  week
  (*dié
  (prox.dem
  die
  def.art
  week)
  week)
  the week vs. this week (NOT: *this the week)