Value Experiencer is subject

Language:
Berbice Dutch
Parameter:
Experiencer constructions with ‘like’

Examples

 1. o wa poktɛkɛ an o dektɛkɛ
  o
  3sg
  wa
  pst
  poko-tɛ
  like-pfv
  ɛkɛ
  1sg
  an
  and
  o
  3sg
  deki-tɛ
  take-pfv
  ɛkɛ
  1sg
  He liked me and took me (to be his wife).

  See Kouwenberg 1994: 652