Value Clicks can express only affective meanings

Language:
Sranan
Parameter:
Para-linguistic usages of clicks

Examples

 1. A kon, a langa en mofo, a man meki wan tyuri, dan a gwe.
  A
  3sg
  kon,
  come
  a
  3sg
  langa
  lengthen
  en
  2sg
  mofo,
  mouth
  a
  det
  man
  man
  meki
  make
  wan
  art
  tyuri,
  smack
  dan
  then
  a
  3sg
  gwe.
  go.away
  He came, he pouted?, the guy made a ‘suck teeth’ and went away.
 2. Ma fosi, yu ben abi wan wan sma di o du a sani dati, ma te yu meki a tyuri now, dan a bigi sma kan teki yu gewoon dan a fon yu.
  Ma
  but
  fosi,
  before
  yu
  2sg
  ben
  ant
  abi
  have
  wan
  a
  wan
  a
  sma
  person
  di
  who
  o
  fut
  du
  do
  a
  the
  sani
  thing
  dati,
  that
  ma
  but
  te
  if
  yu
  2sg
  meki
  make
  a
  the
  tyuri
  "smack!"
  now,
  now
  dan
  then
  a
  the
  bigi
  old
  sma
  person
  kan
  can
  teki
  take
  yu
  2sg
  gewoon
  just
  dan
  then
  a
  3sg
  fon
  beat
  yu.
  2sg
  But before, you had a few people who did that, but if you made the "sucking_sound_with_your_lips" now then the older person would just take you and give you a beating.