Value No complementizer

Language:
Pichi
Parameter:
Complementizer with verbs of speaking
References
Yakpo 2009

Examples

 1. [...] à tɛlàn à want si lɛ̀k haw dɛ̀n kìn mek.
  [...]
  [...]
  à
  1sg.sbj
  tɛl=àn
  tell=3sg.obj
  à
  1sg.sbj
  want
  want
  si
  see
  lɛ̀k
  like
  haw
  how
  dɛ̀n
  3pl
  kìn
  hab
  mek.
  make
  [...] I told her I want to see how they do [it].