Value Reciprocal construction identical to reflexive

Language:
Pichi
Parameter:
Reciprocal constructions
References
Yakpo 2009

Examples

 1. Dɛ̀n dè taya dɛ̀n sɛf fɔ̀ rɔn.
  Dɛ̀n
  3pl
  ipfv
  taya
  tire.out
  dɛ̀n
  3pl
  sɛf
  self
  fɔ̀
  assoc
  rɔn.
  run
  They're tiring themselves out by running.
 2. Dɛ̀n dè slap dɛ̀n sɛf.
  Dɛ̀n
  3pl
  ipfv
  slap
  3pl
  dɛ̀n
  3pl
  sɛf.
  self
  They are slapping each other.

  See Yakpo 2009: 435

 3. dɛ̀nɔ̀ltu dɛ̀n dè sàlút dɛ̀n sɛf.
  dɛ̀n-ɔ̀l-tu
  3pl.emph.cpd-all.cpd-two
  dɛ̀n
  3pl
  ipfv
  sàlút
  greet
  dɛ̀n
  3pl
  sɛf.
  self
  The two of them are greeting each other.

  See Yakpo 2009: 436