Value Identity

Language:
Pichi
Parameter:
Comitatives and instrumentals
References
Yakpo 2009

Examples

 1. Dɛ̀n chukàn wèt nɛf.
  Dɛ̀n
  3pl
  chuk=àn
  pierce=3sg.obj
  wèt
  with
  nɛf.
  knife.
  They stabbed him with a knife.

  See Yakpo 2009: 425

 2. Machyta lɛf wèt ìn fambul.
  Machyta
  Machyta
  lɛf
  remain
  wèt
  with
  ìn
  3sg.poss
  fambul.
  family
  Machyta remained with his family.

  See Yakpo 2009: 313