Value Different forms

Language:
Pichi
Parameter:
Pronominal and adnominal demonstratives

Examples

 1. À bɛg, luk dis pìkín, di pìkín no de gud.
  À
  1sg.sbj
  bɛg,
  beg
  luk
  look
  dis
  this
  pìkín,
  child
  di
  this
  pìkín
  child
  no
  neg
  de
  cop
  gud.
  good
  Please, look at this child, this child is not well.
 2. Di wan du fɔ̀ mi.
  Di
  this
  wan
  one
  du
  do
  fɔ̀
  assoc
  mi.
  1sg.emph
  This is enough for me.