Value Serial verb plus preposition

Language:
Nigerian Pidgin
Parameter:
Coming from named places
References
Faraclas 1996: 75-81, 151-153

Examples

 1. Ìm (frò̱m) Òyó rìtó̱n ko̱m.
  Ìm
  3sg.sbj
  (frò̱m)
  (loc)
  Òyó
  Òyó
  rìtó̱n
  return
  ko̱m.
  come.loc
  S/he returned from Òyó.

  See Faraclas 1996: 155

 2. Ìm rìtó̱n frò̱m Òyó ko̱m.
  Ìm
  3sg.sbj
  rìtó̱n
  return
  frò̱m
  loc
  Òyó
  Òyó
  ko̱m.
  come.loc
  S/he came from Òyó.

  See Faraclas 1996: 155