Value No antidual

Language:
Nigerian Pidgin
Parameter:
Antidual of paired body-part terms
References
Faraclas 1996: 171

Examples

 1. Ìm tek nayf chuk mì fò̱r ay.
  Ìm
  3sg.sbj
  tek
  take.ins
  nayf
  knife
  chuk
  pierce
  1sg.obj
  fò̱r
  prep
  ay.
  eye
  S/he stabbed me in the eye(s) with a knife.

  See Faraclas 1996: 75-80, 141-150

 2. Ìm tek nayf chuk mì fò̱r wo̱n ay.
  Ìm
  3sg.sbj
  tek
  take.ins
  nayf
  knife
  chuk
  pierce
  1sg.obj
  fò̱r
  prep
  wo̱n
  one
  ay.
  eye
  S/he stabbed me in one/an eye with a knife.