Value No complementizer

Language:
Ghanaian Pidgin English
Parameter:
Complementizer with verbs of knowing
References
Huber 1999: 188-190

Examples

 1. demɔkrasi wì tiŋk se ì bi bad tin; nɔt no ì bi gud
  demɔkrasi
  democracy
  1pl
  tiŋk
  think
  se
  comp
  ì
  3sg
  bi
  cop
  bad
  bad
  tin;
  thing
  nɔt
  neg
  no
  know
  Ø
  Ø
  ì
  3sg
  bi
  cop
  gud
  good
  We thought that democracy was a bad thing. (We did) not know that it was good.