Herskovits & Herskovits 1936

Herskovits, Melville J. & Herskovits, Frances S. 1936. Suriname folklore. New York: Columbia University Press.

@book{626,
 address    = {New York},
 author     = {Herskovits, Melville J. & Herskovits, Frances S.},
 booktitle   = {Suriname folklore},
 publisher   = {Columbia University Press},
 title     = {Suriname folklore},
 year      = {1936},
 LaTeX_cite_key = {HerskovitsHerskovits1936},
 Language_codes = {SRM, SRN}
}