Zhou 1996

Zhou, Zhenhe. 1996. Sui wu ya zi lu (隨無涯之旅). Beijing: Joint Publishing.

@book{1643,
 address  = {Beijing},
 author  = {Zhou, Zhenhe},
 booktitle = {Sui wu ya zi lu (隨無涯之旅).},
 key    = {Zhou 1996},
 publisher = {Joint Publishing},
 title   = {Sui wu ya zi lu (隨無涯之旅).},
 type   = {Bibliographical record},
 year   = {1996}
}