Zhang 2009

Zhang, Zhenjiang. 2009. Language and Society in Early Hong Kong (1841-1884). Guangzhou: Zhongshan University Press.

@book{1642,
 address    = {Guangzhou},
 author     = {Zhang, Zhenjiang},
 booktitle   = {Language and Society in Early Hong Kong (1841-1884).},
 publisher   = {Zhongshan University Press},
 title     = {Language and Society in Early Hong Kong (1841-1884).},
 type      = {Bibliographical record},
 year      = {2009},
 Full_reference = {Zhang, Zhenjiang. (2009). Language and Society in Early Hong Kong (1841-1884). Guangzhou: Zhongshan University Press.},
 LaTeX_cite_key = {Zhang2009},
 Language_codes = {CPI}
}