Example 76-19

awoñ'a ca'vik ai'tcū, ila awoñ'a ekal'luk ta'llimat a'itcū
awoñ'a
I
ca'vik
knife
ai'tcū,
give
ila
he
awoñ'a
I
ekal'luk
fish
ta'llimat
five
a'itcū
give
I gave him a knife (for which) he gave me five fish.
Type:
reconstructed by documentalist
Source:
Stefánsson 1909: 223