Example 75-47

Aashkaw daashkinamaatunaan li maazhee.
Aashkaw
sometimes
ni-taashkin-amaa-tu-naan
1-split-ben-recp-1pl
li
def.art.m.sg
maazhee.
food
We sometimes split a meal.
Type:
naturalistic written
Source:
Laverdure and Allard 1983: 310