Example 75-22

Ma meer kiipeeashekiiweew Edmonton uhchi iyeer.
Ma
1sg.poss.f
meer
mother
kii-pee-ashe-kiiwee-w
pst-hither-back-go.home-3sg
Edmonton
Edmonton
uhchi
from
iyeer.
yesterday
My mother came back from Edmonton yesterday.
Type:
elicited from speaker
Source:
Fleury 2007