Example 71-82

Aole hiki wau malama kela ohana wau pauloa manawa.
Aole
neg
hiki
able
wau
1sg
malama
take.care
kela
det
ohana
family
wau
1sg.poss
pauloa
all
manawa.
time
I usually was unable to care for my family.
Type:
naturalistic written
Source:
Own data 1896