Example 71-79

Ma Nawiliwili au noho nana ka halekuai, ma Hulaia kekahi manawa nana kela mahi laiki.
Ma
loc
Nawiliwili
Nawiliwili
au
1sg
noho
stay
nana
look
ka
def
halekuai,
store
ma
loc
Hulaia
Hulaia
kekahi
some
manawa
time
nana
look
kela
det
mahi
plantation
laiki.
rice
At Nawiliwili I usually watch the store, at Hulaia I sometimes watch over the rice plantation.
Type:
naturalistic written
Source:
Own data 1892