Example 71-66

Wau hele no ma ka hale o Joe.
Wau
1sg
hele
go
no
intens
ma
loc
ka
def
hale
house
o
poss
Joe.
Joe
I went to Joe's house.
Type:
naturalistic written
Source:
Own data 1892