Example 71-18

Aole hiki wau malama kela ohana wau pauloa manawa.
Aole
neg
hiki
can
wau
1sg
malama
care.for
kela
det
ohana
family
wau
1sg.poss
pauloa
all
manawa.
time
I cannot always take care of my family.
Type:
naturalistic written
Source:
Own data 1896