Example 71-112

Ma kahi o ka pake, loaa kela wahine pake ma ka lanai.
Ma
loc
kahi
def.place
o
poss
ka
def
pake,
Chinese
loaa
exist
kela
det
wahine
woman
pake
Chinese
ma
loc
ka
def
lanai.
verandah
At the Chinese place, there was a Chinese woman on the verandah.
Type:
naturalistic written
Source:
Own data 1908