Example 68-82

De suka dangsa.
De
3sg
suka
like
dangsa.
dance
He likes dancing.
Type:
constructed by linguist
Source:
Own knowledge