Example 68-107

goso; ba-goso
goso;
rub
ba-goso
refl-rub
to rub; to rub oneself
Type:
elicited from speaker
Source:
van Minde 1997: 97