Example 67-98

Saya nanti boleh kasi perut besar ah.
Saya
1sg
nanti
later
boleh
can
kasi
give
perut
stomach
besar
big
ah.
pcl
Later, I will be able to make [my] stomach big.
Comment:
Nanti 'later' is used as the future tense marker; boleh 'can' is used as the modal marker.
Type:
naturalistic spoken
Source:
Aye 2005: 171