Example 67-13

Malam ini tentu hujan hebat.
Malam
night
ini
dem
tentu
sure
hujan
rain
hebat.
tense
Tonight, it will rain heavily.
Type:
naturalistic spoken
Source:
Aye 2005: 111