Example 61-21

Mina thengile muye bayiskili. Lo wil ga yena phukile.
Mina
I
theng-ile
buy-pst
muye
art
bayiskili.
bicycle
Lo
def.art
wil
wheel
ga
poss
yena
it
phuk-ile.
break-pst
I bought a bicycle. Its wheel is broken.
Type:
unknown