Example 59-188

mu zembe ka, ga na ni na mbi, mbi doroko na nyama ni
mu
seize
zembe
knife
ka,
there
ga
come
na
prep
ni
det
na
prep
mbi,
1sg
mbi
1sg
doroko
butcher
na
prep
nyama
animal
ni
det
Bring me the knife over there for me to butcher the animal with it.
Type:
constructed by linguist
Source:
Own knowledge