Example 59-117

koli ti fango zo so, lo hunda poro ti tere ti anyama oko oko oko, lo yu na tere ti lo
koli
man
ti
of
fango
kill.nom
zo
person
so,
dem
lo
3sg
hunda
ask
poro
skin
ti
of
tere
body
ti
of
a-nyama
pl-animal
oko
one
oko
one
oko,
one
lo
3sg
yu
wear
na
on
tere
body
ti
of
lo
3sg
This murderer, he asked (people) for skins of each kind of animal and put them on.
Type:
naturalistic spoken
Source:
Samarin corpus 1994