Example 56-93

Lapeti pa ti zame kras lo larak.
Lapeti
Lapeti
pa
neg
ti
pst
zame
never
kras
spit
lo
on
larak.
arrack
Lapeti never spit on the arrack.
French: Lapeti ne crachait jamais sur l'arack. (Bollée 1977: 71)
Comment:
Larak 'alcoholic drink' (St Jorre & Lionnet 1999: 170)
Type:
naturalistic written
Source:
Bollée 1977: 71