Example 56-189

(...) dan tou sa ki nou fer mon konnen Seselwa i annan sa kapasite pour fer li byen (...)
(...)
(...)
dan
in
tou
all
sa
dem
ki
rel
nou
1pl
fer
make
mon
1sg
konnen
know
Seselwa
Seychellois
i
pm
annan
have
sa
dem
kapasite
capacity
pour
for
fer
make
li
it
byen
good
(...)
(...)
(...) in everything that we do, I know that the Seychelles people have this capacity to make it good (...)
Type:
naturalistic written
Source:
Seychelles Nation Online 30 December 2011